Probina logo

Kolon ve Perde Donatı Hesapları

 • Kolon ve perde kesitlerinde donatı hesabı yapılırken yaklaşık yöntemler kullanılmaz. Onun yerine çift eksenli eğilme hesabı detaylı olarak gerçekleştirilir.
 • Kolon kesitlerinde herhangi bir geometri kısıtlaması bulunmamaktadır. Kesitlerin içerisinde istenilen sayıda boşluk bulunabilir. Basınç bölgesi en karmaşık geometride bile doğru hesaplanır.
 • Otomatik ya da elle donatı hesabı yaptırılabilir. Otomatik yapılan “komple” donatı hesaplarında mevcut donatının kontrol edilmesini sağlayan “Donatı Kontrolü” seçenekleri mevcuttur.
 • Perdelerde çift eksenli eğilme hesabı yapılır. Perdenin zayıf yön momentinin de kritik donatı ortaya çıkarabileceği durumlar bu sayede göz önüne alınır.
 • Kolonlar için üç ayrı donatı seçim yöntemi mevcuttur: Sabit Donatı Yerleşimi, Donatı Çapı Minimizasyonu, Donatı Aralığı Optimizasyonu.
 • Sabit Donatı Yerleşimi yönteminde kullanıcının belirlediği donatı deseninin dışına çıkılmadan çap seçilir.
 • Donatı Çapı Minimizasyonu yöntemi küçük çaplı daha fazla sayıda donatıyı kesite otomatik yerleştirmek için kullanılır. Yönetmeliği ya da kullanıcının belirlediği minimum donatı aralığının altına inilmez.
 • Donatı Aralığı Optimizasyonu yönteminde ise donatı aralıkları yönetmeliğin ya da kullanıcının belirlediği maksimum sınırı aşmayacak şekilde artırılarak daha büyük çaplı donatılar seçilir.
 • Tasarımda kullanılması istenmeyen çaplar genel bir tablodan kapatılabilir. Buna ek olarak Minimum ve Limit Çaplar belirtilebilir.
 • Program tarafından hesaplanan analiz sonuçlarına göre hesap yapılmakla beraber, kullanıcının elle girdiği birden fazla kombinasyon değerine göre de donatı hesabı yapılabilir.
 • Gerekli donatı alanından belli bir yüzde (genelde %3) az ya da çok donatı koyabilmek için donatı alan toleransları mevcuttur.
 • Kolon listesinde donatılar panoya kopyalanarak benzer kesitli kolonlara yapıştırılabilir.
 • Donatısı olmayan kolonlar filtrelenebilir. Kolon etiketine ya da katına göre filtreleme yapılabilir.
 • Donatı optimizasyon menüsü ile kolon donatıları katlar arasında düzenlenebilir.
 • Ayrıntılı donatı hesap raporu oluşturulur.
 • 3-boyutlu etkileşim diyagramı çizilerek, etkileşim diyagramının üstündeki değerler sorgulanabilir. Eksenel yük sınırları diyagram üzerinde gösterilir.

Bu sitenin telif hakları Prota Yazılım Ltd. Şti.’ne aittir. Probina Orion, Prota Yazılım Ltd. Şti.’nin tescilli markasıdır.
Diğer tüm marka isimleri, ürün isimleri veya tescilli markalar, kendi sahiplerine aittir.

2