Probina logo

Nervür ve Kaset Döşemeler

 • Probina Orion ile Nervür ve Kaset döşemelerin hesapları en karmaşık plan geometrisine sahip yapılarda bile son derece detaylı ve güvenilir olarak gerçekleştirilir.
 • Hesaplar Eşdeğer Çerçeve yöntemi ya da Sonlu Elemanlar yöntemi kullanılarak yapılabilir.
 • Nervür Döşeme ağırlığı program tarafından otomatik olarak hesaplanarak analizde gözönüne alınmaktadır. Asmolen tuğlası ağırlığı kullanıcı tarafından belirtilebilir.
 • Nervür/Kaset Döşeme kirişlerinin arasının tuğla ile doldurulup doldurulmayacağı kullanıcı tarafından belirtilebilir.
 • Nervür kirişleri istenen kenara paralel dizilebilir, aralıkları ayarlanabilir ve kenardan mesafesi belirtilebilir.
 • Kalıp planı üzerinde nervür kirişlerinin sıra numaraları yazdırılabilir.
 • Nervür döşemelerde kiriş yönünde, kaset döşemelerde her iki yönde geçirilen hesap aksları ile donatı hesabı yapılır.
 • Plak döşemeler ile nervür/kaset döşemeler aynı kat modelinde tanımlanabilir ve sonlu elemanlar analizi gerçekleştirilebilir.
 • Nervür ve kaset döşemeler 3-boyutlu görünümde gösterilebilir.
 • Nervür ve kaset kirişlerinin donatı hesapları interaktif ya da toplu bir şekilde gerçekleştirilebilir.
 • Nervür/Kaset kirişlerinin donatı detay çizimleri entegre CAD editörüne aktarılır, paftalanır, pozlanır ve metraj tabloları oluşturulur. Çizimler DXF formatına dönüştürülebilir.
 • Sonlu Elemanlar kat döşemesi analiz modeli SAP2000, S-FRAME gibi genel amaçlı analiz programlarıyla paylaşılmaktadır.
 • Nervür ve Kaset Kirişleri istenirse 3-boyutlu bina modeline de dahil edilerek analiz modeli daha da geliştirilebilir. Böylece büyük kaset kirişlerinin bina modeline rijitlik katkıları hesaba alınabilir. Ayrıca kaset/nervür kirişlerinde sehim kontrolü de bu şekilde gerçekleştirilmiş olur.
 • Yine TS500’e göre 7 m’den sonra kullanılması gereken kuşak kirişlerinin etkisi de kaset/nervür kirişlerinin bina modeline dahil edilmesi ile ele alınabilir.

Bu sitenin telif hakları Prota Yazılım Ltd. Şti.’ne aittir. Probina Orion, Prota Yazılım Ltd. Şti.’nin tescilli markasıdır.
Diğer tüm marka isimleri, ürün isimleri veya tescilli markalar, kendi sahiplerine aittir.

2