Probina logo

Kirişli ve Kirişsiz Plak Döşemeler (Sonlu Elemanlar Yöntemi)

 • Plak döşemelerin üzerine boşluklar, tekil, çizgisel ve alan yükleri tanımlanabilir. Bu öğeler Sonlu Elemanlar Yöntemiyle bulundukları yerlerde dikkate alınırlar.
 • Plak döşemelerin üçgen plak elemanlar kullanılarak sonlu elemanlar modeli oluşturulur. Geometri kısıtlaması bulunmamaktadır ve boşluklu/boşluksuz, açılı sistemler modellenebilir.
 • Kirişler de üçgen plaklar ile beraber parçalanır ve ortak düğüm noktalarından birbirine bağlanır.
 • Düşey elemanların modele katılması için üç ayrı seçenek mevcuttur: Z-Önlenmiş, Elastik Yaylar ve Kat Çerçevesi Modeli. (Kat Çerçevesi Modeli Tavsiye edilmektedir.)
 • Kolon ve perde kesitlerinin büyük olması durumunda kesit çevreleri modele dahil edilebilir. Üçgen elemanlar kolon/perde kesitinin dışından başlatılarak oluşturulur ve kolon/perde düğüm noktalarına rijit bağlantılarla bağlanır.
 • Kiriş ve döşemelerin birbirine göre rijitlikleri ölçeklenebilir. Böylece döşemelerin çatlamış olduğu senaryolar (çoğunlukla) gözönüne alınır, kirişlerin daha kritik yüklenmesi sağlanır.
 • Plak burulma momentlerinin asal yönlerdeki alt ve üst donatı tasarımına etkisi olarak adlandırılabilecek Wood&Armer etkileri dikkate alınır. Wood&Armer etkileri özellikle yurtdışındaki mühendis ofisleri tarafından döşeme tasarımlarında sıkça kullanılan bir özelliktir ve mutlaka hesaba alınması gereklidir.
 • Kirişli ve Kirişsiz döşeme sistemlerinde döşemeler için yapılan sonlu elemanlar analizi sonuçları ile bina analizi sonuçları G ve Q yük halleri için birleştirilebilir. Böylece daha detaylı olan sonlu elemanlar döşeme analizinin sonuçları kolon, perde ve kiriş tasarımında da kullanılmış olur. (Genelde mantar döşeme sistemleri için kullanılmaktadır.) Sonuç birleştirme işlemi için kat döşeme modellerinin oluşturulması işlemi tüm katlar için otomatik olarak yapılır.
 • Hesap aksları tanımlanarak donatı hesabı yapılabilir (Radye temel bölümünde detaylı olarak anlatılmaktadır, kullanılan mantık hemen hemen aynıdır.)
 • Gelişmiş Analiz Sonuçları Son-İşleme editörü bulunmaktadır Bu sayede deplasmanlar, stres, moment ve donatı konturları incelenebilir.

Probina Orion Sonlu Elemanlar Döşeme Analizi Moment Diyagramı

 • Açılı sistemler için lokal eksenler ayarlanabilir. Donatıların X ve Y yönü dışında başka bir açıda hesaplanması gerekiyorsa bu özellik kullanılmalıdır.
 • Sonlu Elemanlar Donatı Konturları kalıp planına aktarılarak yerleştirilen asal ve ilave donatıların uzatılması gereken yerler görsel olarak görülebilir.
 • Kirişsiz döşeme sistemleri için kolon tablaları tanımlanabilir. Kolon tablaları sonlu elemanlar analizinde daha kalın döşemeler olarak dikkate alınır. Zımbalama derinliği de kolon tablası tanımlanmasıyla birlikte artırılır.
 • Hesapta özellikle büyük önem taşıyan Zımbalama kontrolleri program tarafından otomatik olarak yapılarak bir rapor halinde kullanıcıya sunulmaktadır. Zımbalama çevreleri kalıp planında yeşil (yeterli) ve kırmızı (yetersiz) olarak gösterilir.
 • Sonlu Elemanlar kat döşemesi analiz modeli SAP2000, SFRAME gibi genel amaçlı analiz programlarıyla paylaşılmaktadır.

Bu sitenin telif hakları Prota Yazılım Ltd. Şti.’ne aittir. Probina Orion, Prota Yazılım Ltd. Şti.’nin tescilli markasıdır.
Diğer tüm marka isimleri, ürün isimleri veya tescilli markalar, kendi sahiplerine aittir.

2