Probina logo

Kolon/Perde Donatı Detay Çizimleri

 • Kolon ve Perdelerin tek tek donatı boy açılımları gösterilir. Kolon/Perde kesiti, etriye açılımı ve boyuna donatı açılımları poz numaraları ile birlikte aynı detayda gösterilir. Çizim, bütünleşik CAD editöründe açılır ve DXF formatına dönüştürülebilir.

Probina Orion Kolon Detay Açılımı

 • Sürükle-Bırak yöntemiyle kolon detay çizimleri paftalanabilir.
 • Kolonlarda hangi tür etriye deseninin kullanılacağı genel bir menüden belirtilebilir. Genelden bağımsız olarak bazı kolonların farklı etriye desenleri kullanması sağlanabilir.
 • Perdeler başlıklı ve başlıksız olarak donatılandırılabilir.
 • Perdeler için hasır çelik detay çizimleri oluşturulabilir. Hasır çelik bindirme boyları kullanıcı tarafından belirtilebilir.
 • Hasır çeliğin başlık bölgesinin sonuna kadar uzatılması seçeneği mevcuttur. Hasır çelik topuk betonu yüksekliği belirtilebilir.
 • Hasır çelik boyutları kullanıcı tarafından belirtilebilir. Hasır çelik ile donatılandırılacak minimum duvar boyutu girilebilir.
 • Hasır çelik yetersiz ise normal donatı kullanılması istenebilir.
 • Donatı boyları, kesit içindeki eksentrisite, kolon boyutları ölçülendirilebilir.
 • Temel kolonlarında etriyelerin temele giriş mesafesi belirtilebilir.
 • Probina Orion kendi CAD editörüne sahiptir. Çizim, yazı, ölçülendirme, taşıma, kırpma, uzatma, vb. temel CAD işlemleri bu editörde gerçekleştirilerek çıktı alınabilir.
 • Çizimler katman yapısı içinde oluşturulur ve katmanlara ait bütün özellikler özelleştirilebilir.

Bu sitenin telif hakları Prota Yazılım Ltd. Şti.’ne aittir. Probina Orion, Prota Yazılım Ltd. Şti.’nin tescilli markasıdır.
Diğer tüm marka isimleri, ürün isimleri veya tescilli markalar, kendi sahiplerine aittir.

2